bladwijzer

Parsecs conversie

Met de parsec conversie kunt u de conversie vinden van parsec naar andere lengte-eenheden, en vindt u meer aanvullende parsec informatie als volgt.

Parsecs

De parsec (symbool: pc) is een lengte-eenheid die wordt gebruikt om grote afstanden tot astronomische objecten buiten het zonnestelsel te meten.

DefinitieRelatie met SI-eenheden

Verre punt met een parallaxverschuiving van één boogseconden vanaf een basis van één astronomische eenheid.

648000π AU

Conversie snel zoeken

Parsecs naar

Conversietabel

kilometervoetparsecmillimetermicrometernanometermijldecimeter
1 3,280.8398950 3.2407792894444 × 10-14 1 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 000 0.6213712 10 000
0.0003048 1 9.8778952742264 × 10-18 304.8 304 800 304 800 000 0.0001894 3.048
30 856 775 814 914 1.0123614112504 × 1017 1 3.0856775814914 × 1019 3.0856775814914 × 1022 3.0856775814914 × 1025 19 173 511 576 713 3.0856775814914 × 1017
1.0 × 10-6 0.0032808 3.2407792894444 × 10-20 1 1 000 1 000 000 6.2137119223733 × 10-7 0.01
1.0 × 10-9 3.2808398950131 × 10-6 3.2407792894444 × 10-23 0.001 1 1 000 6.2137119223733 × 10-10 1.0 × 10-5
1.0 × 10-12 3.2808398950131 × 10-9 3.2407792894444 × 10-26 1.0 × 10-6 0.001 1 6.2137119223733 × 10-13 1.0 × 10-8
1.609344 5 280 5.2155287047915 × 10-14 1 609 344 1 609 344 000 1 609 344 000 000 1 16,093.44
0.0001 0.3280840 3.2407792894444 × 10-18 100 100 000 100 000 000 6.2137119223733 × 10-5 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

Eenheidssysteem

Science - Astronomy (Length)

SI-conversietabel

1 parsecs= 30856775814913700 meter
2 parsecs= 61713551629827400 meter
3 parsecs= 92570327444741100 meter
4 parsecs= 123427103259654800 meter
5 parsecs= 154283879074568500 meter

Conversie in andere talen