bladwijzer

1 kilometer per (seconde kwadraat) = 1,093.6132983 yard per (seconde kwadraat) 

Kilometer per (seconde kwadraat) naar Yard per (seconde kwadraat) conversie

Kilometer per (seconde kwadraat) naar yard per (seconde kwadraat) conversie, zodat u een conversie tussen kilometer per (seconde kwadraat) en yard per (seconde kwadraat) gemakkelijk te maken. Je vindt de tool in het volgende.

Versnelling conversie

naar

Quick Look: kilometer per (seconde kwadraat) naar yard per (seconde kwadraat)

kilometer per (seconde kwadraat)1 km/s22 km/s23 km/s24 km/s25 km/s26 km/s27 km/s28 km/s29 km/s210 km/s211 km/s212 km/s213 km/s214 km/s215 km/s216 km/s217 km/s218 km/s219 km/s220 km/s221 km/s222 km/s223 km/s224 km/s225 km/s226 km/s227 km/s228 km/s229 km/s230 km/s231 km/s232 km/s233 km/s234 km/s235 km/s236 km/s237 km/s238 km/s239 km/s240 km/s241 km/s242 km/s243 km/s244 km/s245 km/s246 km/s247 km/s248 km/s249 km/s250 km/s251 km/s252 km/s253 km/s254 km/s255 km/s256 km/s257 km/s258 km/s259 km/s260 km/s261 km/s262 km/s263 km/s264 km/s265 km/s266 km/s267 km/s268 km/s269 km/s270 km/s271 km/s272 km/s273 km/s274 km/s275 km/s276 km/s277 km/s278 km/s279 km/s280 km/s281 km/s282 km/s283 km/s284 km/s285 km/s286 km/s287 km/s288 km/s289 km/s290 km/s291 km/s292 km/s293 km/s294 km/s295 km/s296 km/s297 km/s298 km/s299 km/s2100 km/s2
yard per (seconde kwadraat)1,093.6132983 yd/s22,187.2265967 yd/s23,280.8398950 yd/s24,374.4531934 yd/s25,468.0664917 yd/s26,561.6797900 yd/s27,655.2930884 yd/s28,748.9063867 yd/s29,842.5196850 yd/s210,936.1329834 yd/s212,029.7462817 yd/s213,123.3595801 yd/s214,216.9728784 yd/s215,310.5861767 yd/s216,404.1994751 yd/s217,497.8127734 yd/s218,591.4260717 yd/s219,685.0393701 yd/s220,778.6526684 yd/s221,872.2659668 yd/s222,965.8792651 yd/s224,059.4925634 yd/s225,153.1058618 yd/s226,246.7191601 yd/s227,340.3324584 yd/s228,433.9457568 yd/s229,527.5590551 yd/s230,621.1723535 yd/s231,714.7856518 yd/s232,808.3989501 yd/s233,902.0122485 yd/s234,995.6255468 yd/s236,089.2388451 yd/s237,182.8521435 yd/s238,276.4654418 yd/s239,370.0787402 yd/s240,463.6920385 yd/s241,557.3053368 yd/s242,650.9186352 yd/s243,744.5319335 yd/s244,838.1452318 yd/s245,931.7585302 yd/s247,025.3718285 yd/s248,118.9851269 yd/s249,212.5984252 yd/s250,306.2117235 yd/s251,399.8250219 yd/s252,493.4383202 yd/s253,587.0516185 yd/s254,680.6649169 yd/s255,774.2782152 yd/s256,867.8915136 yd/s257,961.5048119 yd/s259,055.1181102 yd/s260,148.7314086 yd/s261,242.3447069 yd/s262,335.9580052 yd/s263,429.5713036 yd/s264,523.1846019 yd/s265,616.7979003 yd/s266,710.4111986 yd/s267,804.0244969 yd/s268,897.6377953 yd/s269,991.2510936 yd/s271,084.8643920 yd/s272,178.4776903 yd/s273,272.0909886 yd/s274,365.7042870 yd/s275,459.3175853 yd/s276,552.9308836 yd/s277,646.5441820 yd/s278,740.1574803 yd/s279,833.7707787 yd/s280,927.3840770 yd/s282,020.9973753 yd/s283,114.6106737 yd/s284,208.2239720 yd/s285,301.8372703 yd/s286,395.4505687 yd/s287,489.0638670 yd/s288,582.6771654 yd/s289,676.2904637 yd/s290,769.9037620 yd/s291,863.5170604 yd/s292,957.1303587 yd/s294,050.7436570 yd/s295,144.3569554 yd/s296,237.9702537 yd/s297,331.5835521 yd/s298,425.1968504 yd/s299,518.8101487 yd/s2100,612.4234471 yd/s2101,706.0367454 yd/s2102,799.6500437 yd/s2103,893.2633421 yd/s2104,986.8766404 yd/s2106,080.4899388 yd/s2107,174.1032371 yd/s2108,267.7165354 yd/s2109,361.3298338 yd/s2

Kilometer per (seconde kwadraat) is een eenheid van versnelling. Het is gelijk aan 1000 m / s2. De naam van het meer is kilometers per (tweede kwadraat).

Naam van de eenheidsymboolDefinitieRelatie met SI-eenhedenEenheidssysteem
kilometer per (seconde kwadraat)km/s2

= 1000 m / s2

= 1000 m / s2

Metric system SI

conversietabel

kilometer per (seconde kwadraat)yard per (seconde kwadraat)kilometer per (seconde kwadraat)yard per (seconde kwadraat)
1= 1093.61329833776= 6561.6797900262
2= 2187.22659667547= 7655.293088364
3= 3280.83989501318= 8748.9063867017
4= 4374.45319335089= 9842.5196850394
5= 5468.066491688510= 10936.132983377

Yard per (seconde kwadraat) is een eenheid van versnelling. Het is gelijk aan 0,9144 m / s2. De naam van het woord is yards per (tweede kwadraat).

Naam van de eenheidsymboolDefinitieRelatie met SI-eenhedenEenheidssysteem
yard per (seconde kwadraat)yd/s2

= 0.9144 m/s2

= 0.9144 m/s2

Imperial/US

conversietabel

yard per (seconde kwadraat)kilometer per (seconde kwadraat)yard per (seconde kwadraat)kilometer per (seconde kwadraat)
1= 0.00091446= 0.0054864
2= 0.00182887= 0.0064008
3= 0.00274328= 0.0073152
4= 0.00365769= 0.0082296
5= 0.00457210= 0.009144