bokmärke

Nanometer omvandling

nanometer konvertering kan du hitta konvertering från nanometer till andra enheter av längd, och du kan hitta flera ytterligare upplysningar nanometer som följande.

Nanometer

Nanometer (SI symbol: nm) är en längdenhet i det metriska systemet, lika med en miljarddels meter (0.000000001 m). Namnet kombinerar SI-prefixet nano- (från antikens grekiska vapen, nanos, "dvärg") med moderenhetsnamnsmätaren (från grekiska μέτρον, metrοn, "måttenhet"). Den kan skrivas i vetenskaplig beteckning som 1×10-9 m, i teknisk notering som 1 E-9 m, och är helt enkelt 1/1000000000 meter.

DefinitionerFörhållande till SI-enheter

= 3.2808×10−9 ft
= 3.9370×10−8 in

Snabbsök konvertering

Nanometer till

Konverteringstabell

mikrometercentimetermilefotkilometermetermillimeternanometer
1 0.0001 6.2137119223733 × 10-10 3.2808398950131 × 10-6 1.0 × 10-9 1.0 × 10-6 0.001 1 000
10 000 1 6.2137119223733 × 10-6 0.0328084 1.0 × 10-5 0.01 10 10 000 000
1 609 344 000 160,934.4 1 5 280 1.609344 1,609.344 1 609 344 1 609 344 000 000
304 800 30.48 0.0001894 1 0.0003048 0.3048 304.8 304 800 000
1 000 000 000 100 000 0.6213712 3,280.8398950 1 1 000 1 000 000 1 000 000 000 000
1 000 000 100 0.0006214 3.2808399 0.001 1 1 000 1 000 000 000
1 000 0.1 6.2137119223733 × 10-7 0.0032808 1.0 × 10-6 0.001 1 1 000 000
0.001 1.0 × 10-7 6.2137119223733 × 10-13 3.2808398950131 × 10-9 1.0 × 10-12 1.0 × 10-9 1.0 × 10-6 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

Enhetssystem

Metric system SI

SI Omvandlingstabell

1 nanometer= 1.0E-9 meter
2 nanometer= 2.0E-9 meter
3 nanometer= 3.0E-9 meter
4 nanometer= 4.0E-9 meter
5 nanometer= 5.0E-9 meter