ที่คั่นหนังสือ

1 เดซิเมตร = 100 000 000 นาโนเมตร 

การแปลง เดซิเมตร เป็น นาโนเมตร

เดซิเมตรเพื่อการแปลงนาโนเมตรช่วยให้คุณให้การแปลงระหว่างเดซิเมตรและนาโนเมตรได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถหาเครื่องมือในการต่อไปนี้

การแปลงความยาว

เป็น

ดูอย่างรวดเร็ว: เดซิเมตร เป็น นาโนเมตร

เดซิเมตร1 dm2 dm3 dm4 dm5 dm6 dm7 dm8 dm9 dm10 dm11 dm12 dm13 dm14 dm15 dm16 dm17 dm18 dm19 dm20 dm21 dm22 dm23 dm24 dm25 dm26 dm27 dm28 dm29 dm30 dm31 dm32 dm33 dm34 dm35 dm36 dm37 dm38 dm39 dm40 dm41 dm42 dm43 dm44 dm45 dm46 dm47 dm48 dm49 dm50 dm51 dm52 dm53 dm54 dm55 dm56 dm57 dm58 dm59 dm60 dm61 dm62 dm63 dm64 dm65 dm66 dm67 dm68 dm69 dm70 dm71 dm72 dm73 dm74 dm75 dm76 dm77 dm78 dm79 dm80 dm81 dm82 dm83 dm84 dm85 dm86 dm87 dm88 dm89 dm90 dm91 dm92 dm93 dm94 dm95 dm96 dm97 dm98 dm99 dm100 dm
นาโนเมตร100 000 000 nm200 000 000 nm300 000 000 nm400 000 000 nm500 000 000 nm600 000 000 nm700 000 000 nm800 000 000 nm900 000 000 nm1 000 000 000 nm1 100 000 000 nm1 200 000 000 nm1 300 000 000 nm1 400 000 000 nm1 500 000 000 nm1 600 000 000 nm1 700 000 000 nm1 800 000 000 nm1 900 000 000 nm2 000 000 000 nm2 100 000 000 nm2 200 000 000 nm2 300 000 000 nm2 400 000 000 nm2 500 000 000 nm2 600 000 000 nm2 700 000 000 nm2 800 000 000 nm2 900 000 000 nm3 000 000 000 nm3 100 000 000 nm3 200 000 000 nm3 300 000 000 nm3 400 000 000 nm3 500 000 000 nm3 600 000 000 nm3 700 000 000 nm3 800 000 000 nm3 900 000 000 nm4 000 000 000 nm4 100 000 000 nm4 200 000 000 nm4 300 000 000 nm4 400 000 000 nm4 500 000 000 nm4 600 000 000 nm4 700 000 000 nm4 800 000 000 nm4 900 000 000 nm5 000 000 000 nm5 100 000 000 nm5 200 000 000 nm5 300 000 000 nm5 400 000 000 nm5 500 000 000 nm5 600 000 000 nm5 700 000 000 nm5 800 000 000 nm5 900 000 000 nm6 000 000 000 nm6 100 000 000 nm6 200 000 000 nm6 300 000 000 nm6 400 000 000 nm6 500 000 000 nm6 600 000 000 nm6 700 000 000 nm6 800 000 000 nm6 900 000 000 nm7 000 000 000 nm7 100 000 000 nm7 200 000 000 nm7 300 000 000 nm7 400 000 000 nm7 500 000 000 nm7 600 000 000 nm7 700 000 000 nm7 800 000 000 nm7 900 000 000 nm8 000 000 000 nm8 100 000 000 nm8 200 000 000 nm8 300 000 000 nm8 400 000 000 nm8 500 000 000 nm8 600 000 000 nm8 700 000 000 nm8 800 000 000 nm8 900 000 000 nm9 000 000 000 nm9 100 000 000 nm9 200 000 000 nm9 300 000 000 nm9 400 000 000 nm9 500 000 000 nm9 600 000 000 nm9 700 000 000 nm9 800 000 000 nm9 900 000 000 nm10 000 000 000 nm

เดซิเมตร เท่ากับ 10-1 เมตร (หน่วยของความยาว) มาจากการรวมกันของคำนำหน้า metric deci (d) และหน่วยวัดความยาวของ SI (m)

ชื่อหน่วยสัญลักษณ์คำนิยามความสัมพันธ์กับหน่วย SIระบบหน่วย
เดซิเมตรdm

≡ 1×10−1 m ≡ 0.1 m

≡ 1×10−1 m ≡ 0.1 m

Metric system SI

ตารางแปลง

เดซิเมตรนาโนเมตรเดซิเมตรนาโนเมตร
1≡ 1000000006≡ 600000000
2≡ 2000000007≡ 700000000
3≡ 3000000008≡ 800000000
4≡ 4000000009≡ 900000000
5≡ 50000000010≡ 1000000000

นาโนเมตร (SI symbol: nm) เป็นหน่วยที่มีความยาวในระบบเมตริกเท่ากับหนึ่งพันล้านของเมตร (0.000000001 m) ชื่อรวมคำนำหน้า SI นาโน - (จากกรีกโบราณνάνος, nanos, "คนแคระ") กับผู้ปกครองหน่วยเมตรชื่อ (จากภาษากรีกμέτρον, metrøn, "หน่วยวัด") สามารถเขียนด้วยสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เป็น 1 × 10-9 เมตรในเอกสารทางวิศวกรรมเป็น 1 E-9 เมตรและเป็นเพียง 1/1000000000 เมตร

ชื่อหน่วยสัญลักษณ์คำนิยามความสัมพันธ์กับหน่วย SIระบบหน่วย
นาโนเมตรnm

= 3.2808×10−9 ft
= 3.9370×10−8 in

≡ 1×10-9 m ≡ 0.000000001 m

Metric system SI

ตารางแปลง

นาโนเมตรเดซิเมตรนาโนเมตรเดซิเมตร
1≡ 1.0E-86≡ 6.0E-8
2≡ 2.0E-87≡ 7.0E-8
3≡ 3.0E-88≡ 8.0E-8
4≡ 4.0E-89≡ 9.0E-8
5≡ 5.0E-810≡ 1.0E-7

ตารางแปลง

เดซิเมตรนาโนเมตร
1≡ 100 000 000
1.0 × 10-8≡ 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)