ที่คั่นหนังสือ

เท้าถึงตารางการแปลงเดซิเมตร

ตารางการแปลงค้นหาด่วน

เป็น


0.1 - 0.54
ฟุต เป็น เดซิเมตร
0.1≡ 0.3048
0.11≡ 0.33528
0.12≡ 0.36576
0.13≡ 0.39624
0.14≡ 0.42672
0.15≡ 0.4572
0.16≡ 0.48768
0.17≡ 0.51816
0.18≡ 0.54864
0.19≡ 0.57912
0.20≡ 0.6096
0.21≡ 0.64008
0.22≡ 0.67056
0.23≡ 0.70104
0.24≡ 0.73152
0.25≡ 0.762
0.26≡ 0.79248
0.27≡ 0.82296
0.28≡ 0.85344
0.29≡ 0.88392
0.30≡ 0.9144
0.31≡ 0.94488
0.32≡ 0.97536
0.33≡ 1.00584
0.34≡ 1.03632
0.35≡ 1.0668
0.36≡ 1.09728
0.37≡ 1.12776
0.38≡ 1.15824
0.39≡ 1.18872
0.40≡ 1.2192
0.41≡ 1.24968
0.42≡ 1.28016
0.43≡ 1.31064
0.44≡ 1.34112
0.45≡ 1.3716
0.46≡ 1.40208
0.47≡ 1.43256
0.48≡ 1.46304
0.49≡ 1.49352
0.50≡ 1.524
0.51≡ 1.55448
0.52≡ 1.58496
0.53≡ 1.61544
0.54≡ 1.64592
0.55 - 0.99
ฟุต เป็น เดซิเมตร
0.55≡ 1.6764
0.56≡ 1.70688
0.57≡ 1.73736
0.58≡ 1.76784
0.59≡ 1.79832
0.60≡ 1.8288
0.61≡ 1.85928
0.62≡ 1.88976
0.63≡ 1.92024
0.64≡ 1.95072
0.65≡ 1.9812
0.66≡ 2.01168
0.67≡ 2.04216
0.68≡ 2.07264
0.69≡ 2.10312
0.70≡ 2.1336
0.71≡ 2.16408
0.72≡ 2.19456
0.73≡ 2.22504
0.74≡ 2.25552
0.75≡ 2.286
0.76≡ 2.31648
0.77≡ 2.34696
0.78≡ 2.37744
0.79≡ 2.40792
0.80≡ 2.4384
0.81≡ 2.46888
0.82≡ 2.49936
0.83≡ 2.52984
0.84≡ 2.56032
0.85≡ 2.5908
0.86≡ 2.62128
0.87≡ 2.65176
0.88≡ 2.68224
0.89≡ 2.71272
0.90≡ 2.7432
0.91≡ 2.77368
0.92≡ 2.80416
0.93≡ 2.83464
0.94≡ 2.86512
0.95≡ 2.8956
0.96≡ 2.92608
0.97≡ 2.95656
0.98≡ 2.98704
0.99≡ 3.01752
1.00 - 1.44
ฟุต เป็น เดซิเมตร
1.00≡ 3.048
1.01≡ 3.07848
1.02≡ 3.10896
1.03≡ 3.13944
1.04≡ 3.16992
1.05≡ 3.2004
1.06≡ 3.23088
1.07≡ 3.26136
1.08≡ 3.29184
1.09≡ 3.32232
1.10≡ 3.3528
1.11≡ 3.38328
1.12≡ 3.41376
1.13≡ 3.44424
1.14≡ 3.47472
1.15≡ 3.5052
1.16≡ 3.53568
1.17≡ 3.56616
1.18≡ 3.59664
1.19≡ 3.62712
1.20≡ 3.6576
1.21≡ 3.68808
1.22≡ 3.71856
1.23≡ 3.74904
1.24≡ 3.77952
1.25≡ 3.81
1.26≡ 3.84048
1.27≡ 3.87096
1.28≡ 3.90144
1.29≡ 3.93192
1.30≡ 3.9624
1.31≡ 3.99288
1.32≡ 4.02336
1.33≡ 4.05384
1.34≡ 4.08432
1.35≡ 4.1148
1.36≡ 4.14528
1.37≡ 4.17576
1.38≡ 4.20624
1.39≡ 4.23672
1.40≡ 4.2672
1.41≡ 4.29768
1.42≡ 4.32816
1.43≡ 4.35864
1.44≡ 4.38912
1.45 - 1.89
ฟุต เป็น เดซิเมตร
1.45≡ 4.4196
1.46≡ 4.45008
1.47≡ 4.48056
1.48≡ 4.51104
1.49≡ 4.54152
1.50≡ 4.572
1.51≡ 4.60248
1.52≡ 4.63296
1.53≡ 4.66344
1.54≡ 4.69392
1.55≡ 4.7244
1.56≡ 4.75488
1.57≡ 4.78536
1.58≡ 4.81584
1.59≡ 4.84632
1.60≡ 4.8768
1.61≡ 4.90728
1.62≡ 4.93776
1.63≡ 4.96824
1.64≡ 4.99872
1.65≡ 5.0292
1.66≡ 5.05968
1.67≡ 5.09016
1.68≡ 5.12064
1.69≡ 5.15112
1.70≡ 5.1816
1.71≡ 5.21208
1.72≡ 5.24256
1.73≡ 5.27304
1.74≡ 5.30352
1.75≡ 5.334
1.76≡ 5.36448
1.77≡ 5.39496
1.78≡ 5.42544
1.79≡ 5.45592
1.80≡ 5.4864
1.81≡ 5.51688
1.82≡ 5.54736
1.83≡ 5.57784
1.84≡ 5.60832
1.85≡ 5.6388
1.86≡ 5.66928
1.87≡ 5.69976
1.88≡ 5.73024
1.89≡ 5.76072
1.90 - 2.34
ฟุต เป็น เดซิเมตร
1.90≡ 5.7912
1.91≡ 5.82168
1.92≡ 5.85216
1.93≡ 5.88264
1.94≡ 5.91312
1.95≡ 5.9436
1.96≡ 5.97408
1.97≡ 6.00456
1.98≡ 6.03504
1.99≡ 6.06552
2.00≡ 6.096
2.01≡ 6.12648
2.02≡ 6.15696
2.03≡ 6.18744
2.04≡ 6.21792
2.05≡ 6.2484
2.06≡ 6.27888
2.07≡ 6.30936
2.08≡ 6.33984
2.09≡ 6.37032
2.10≡ 6.4008
2.11≡ 6.43128
2.12≡ 6.46176
2.13≡ 6.49224
2.14≡ 6.52272
2.15≡ 6.5532
2.16≡ 6.58368
2.17≡ 6.61416
2.18≡ 6.64464
2.19≡ 6.67512
2.20≡ 6.7056
2.21≡ 6.73608
2.22≡ 6.76656
2.23≡ 6.79704
2.24≡ 6.82752
2.25≡ 6.858
2.26≡ 6.88848
2.27≡ 6.91896
2.28≡ 6.94944
2.29≡ 6.97992
2.30≡ 7.0104
2.31≡ 7.04088
2.32≡ 7.07136
2.33≡ 7.10184
2.34≡ 7.13232
2.35 - 2.79
ฟุต เป็น เดซิเมตร
2.35≡ 7.1628
2.36≡ 7.19328
2.37≡ 7.22376
2.38≡ 7.25424
2.39≡ 7.28472
2.40≡ 7.3152
2.41≡ 7.34568
2.42≡ 7.37616
2.43≡ 7.40664
2.44≡ 7.43712
2.45≡ 7.4676
2.46≡ 7.49808
2.47≡ 7.52856
2.48≡ 7.55904
2.49≡ 7.58952
2.50≡ 7.62
2.51≡ 7.65048
2.52≡ 7.68096
2.53≡ 7.71144
2.54≡ 7.74192
2.55≡ 7.7724
2.56≡ 7.80288
2.57≡ 7.83336
2.58≡ 7.86384
2.59≡ 7.89432
2.60≡ 7.9248
2.61≡ 7.95528
2.62≡ 7.98576
2.63≡ 8.01624
2.64≡ 8.04672
2.65≡ 8.0772
2.66≡ 8.10768
2.67≡ 8.13816
2.68≡ 8.16864
2.69≡ 8.19912
2.70≡ 8.2296
2.71≡ 8.26008
2.72≡ 8.29056
2.73≡ 8.32104
2.74≡ 8.35152
2.75≡ 8.382
2.76≡ 8.41248
2.77≡ 8.44296
2.78≡ 8.47344
2.79≡ 8.50392

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

ฟุต

ฟุตเป็นหน่วยที่มีความยาวของระบบการตรวจวัดของจักรพรรดิและจักรวรรดิ ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2502 หน่วยงานทั้งสองแห่งได้รับการกำหนดโดยข้อตกลงระหว่างประเทศเท่ากับ 0.3048 เมตร ในทั้งสองระบบฟุตประกอบด้วย 12 นิ้วและสามฟุตประกอบเป็นลาน

เดซิเมตร

เดซิเมตร เท่ากับ 10-1 เมตร (หน่วยของความยาว) มาจากการรวมกันของคำนำหน้า metric deci (d) และหน่วยวัดความยาวของ SI (m)