ที่คั่นหนังสือ

1 กิโลเมตร = 1 000 เมตร 

การแปลง กิโลเมตร เป็น เมตร

กิโลเมตรเพื่อการแปลงเมตรช่วยให้คุณให้การแปลงระหว่างกิโลเมตรและเมตรได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถหาเครื่องมือในการต่อไปนี้

การแปลงความยาว

เป็น

ดูอย่างรวดเร็ว: กิโลเมตร เป็น เมตร

กิโลเมตร1 km2 km3 km4 km5 km6 km7 km8 km9 km10 km11 km12 km13 km14 km15 km16 km17 km18 km19 km20 km21 km22 km23 km24 km25 km26 km27 km28 km29 km30 km31 km32 km33 km34 km35 km36 km37 km38 km39 km40 km41 km42 km43 km44 km45 km46 km47 km48 km49 km50 km51 km52 km53 km54 km55 km56 km57 km58 km59 km60 km61 km62 km63 km64 km65 km66 km67 km68 km69 km70 km71 km72 km73 km74 km75 km76 km77 km78 km79 km80 km81 km82 km83 km84 km85 km86 km87 km88 km89 km90 km91 km92 km93 km94 km95 km96 km97 km98 km99 km100 km
เมตร1 000 m2 000 m3 000 m4 000 m5 000 m6 000 m7 000 m8 000 m9 000 m10 000 m11 000 m12 000 m13 000 m14 000 m15 000 m16 000 m17 000 m18 000 m19 000 m20 000 m21 000 m22 000 m23 000 m24 000 m25 000 m26 000 m27 000 m28 000 m29 000 m30 000 m31 000 m32 000 m33 000 m34 000 m35 000 m36 000 m37 000 m38 000 m39 000 m40 000 m41 000 m42 000 m43 000 m44 000 m45 000 m46 000 m47 000 m48 000 m49 000 m50 000 m51 000 m52 000 m53 000 m54 000 m55 000 m56 000 m57 000 m58 000 m59 000 m60 000 m61 000 m62 000 m63 000 m64 000 m65 000 m66 000 m67 000 m68 000 m69 000 m70 000 m71 000 m72 000 m73 000 m74 000 m75 000 m76 000 m77 000 m78 000 m79 000 m80 000 m81 000 m82 000 m83 000 m84 000 m85 000 m86 000 m87 000 m88 000 m89 000 m90 000 m91 000 m92 000 m93 000 m94 000 m95 000 m96 000 m97 000 m98 000 m99 000 m100 000 m

กิโลเมตรเป็นหนึ่งในหน่วยเมตริกที่พบมากที่สุดของความยาวหรือระยะทาง มันมีค่าเท่ากับ 1 000 เมตร มีขนาดประมาณ 0.62137119 ไมล์หรือ 1093.6133 หลาหรือ 3280.8399 ฟุต ชื่อพหูพจน์คือกิโลเมตร

ชื่อหน่วยสัญลักษณ์คำนิยามความสัมพันธ์กับหน่วย SIระบบหน่วย
กิโลเมตรkm

≡ 1×103 m ≡ 1 000 m ≡ 1.0E+3

≡ 1×103 m

Metric system SI

ตารางแปลง

กิโลเมตรเมตรกิโลเมตรเมตร
1≡ 10006≡ 6000
2≡ 20007≡ 7000
3≡ 30008≡ 8000
4≡ 40009≡ 9000
5≡ 500010≡ 10000

เมตรเป็นหน่วยฐานของความยาวในระบบหน่วย (SI) สัญลักษณ์ของหน่วย SI คือ m เมตรถูกกำหนดให้เป็นความยาวของเส้นทางที่เดินทางไปด้วยแสงในสูญญากาศใน 1/299 792 458 วินาที

ชื่อหน่วยสัญลักษณ์คำนิยามความสัมพันธ์กับหน่วย SIระบบหน่วย
เมตรm

≡แสงระยะทางในการเดินทาง 1/299792458 ของสองในสูญญากาศ
≈ 1/10000000 ระยะห่างจากเส้นศูนย์สูตรถึงขั้วโลก

≡ 1 m

Metric system SI

ตารางแปลง

เมตรกิโลเมตรเมตรกิโลเมตร
1≡ 0.0016≡ 0.006
2≡ 0.0027≡ 0.007
3≡ 0.0038≡ 0.008
4≡ 0.0049≡ 0.009
5≡ 0.00510≡ 0.01

ตารางแปลง

กิโลเมตรเมตร
1≡ 1 000
0.001≡ 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)