ที่คั่นหนังสือ

1 กิโลเมตร = 1 000 000 000 000 นาโนเมตร 

การแปลง กิโลเมตร เป็น นาโนเมตร

กิโลเมตรเพื่อการแปลงนาโนเมตรช่วยให้คุณให้การแปลงระหว่างกิโลเมตรและนาโนเมตรได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถหาเครื่องมือในการต่อไปนี้

การแปลงความยาว

เป็น

ดูอย่างรวดเร็ว: กิโลเมตร เป็น นาโนเมตร

กิโลเมตร1 km2 km3 km4 km5 km6 km7 km8 km9 km10 km11 km12 km13 km14 km15 km16 km17 km18 km19 km20 km21 km22 km23 km24 km25 km26 km27 km28 km29 km30 km31 km32 km33 km34 km35 km36 km37 km38 km39 km40 km41 km42 km43 km44 km45 km46 km47 km48 km49 km50 km51 km52 km53 km54 km55 km56 km57 km58 km59 km60 km61 km62 km63 km64 km65 km66 km67 km68 km69 km70 km71 km72 km73 km74 km75 km76 km77 km78 km79 km80 km81 km82 km83 km84 km85 km86 km87 km88 km89 km90 km91 km92 km93 km94 km95 km96 km97 km98 km99 km100 km
นาโนเมตร1 000 000 000 000 nm2 000 000 000 000 nm3 000 000 000 000 nm4 000 000 000 000 nm5 000 000 000 000 nm6 000 000 000 000 nm7 000 000 000 000 nm8 000 000 000 000 nm9 000 000 000 000 nm10 000 000 000 000 nm11 000 000 000 000 nm12 000 000 000 000 nm13 000 000 000 000 nm14 000 000 000 000 nm15 000 000 000 000 nm16 000 000 000 000 nm17 000 000 000 000 nm18 000 000 000 000 nm19 000 000 000 000 nm20 000 000 000 000 nm21 000 000 000 000 nm22 000 000 000 000 nm23 000 000 000 000 nm24 000 000 000 000 nm25 000 000 000 000 nm26 000 000 000 000 nm27 000 000 000 000 nm28 000 000 000 000 nm29 000 000 000 000 nm30 000 000 000 000 nm31 000 000 000 000 nm32 000 000 000 000 nm33 000 000 000 000 nm34 000 000 000 000 nm35 000 000 000 000 nm36 000 000 000 000 nm37 000 000 000 000 nm38 000 000 000 000 nm39 000 000 000 000 nm40 000 000 000 000 nm41 000 000 000 000 nm42 000 000 000 000 nm43 000 000 000 000 nm44 000 000 000 000 nm45 000 000 000 000 nm46 000 000 000 000 nm47 000 000 000 000 nm48 000 000 000 000 nm49 000 000 000 000 nm50 000 000 000 000 nm51 000 000 000 000 nm52 000 000 000 000 nm53 000 000 000 000 nm54 000 000 000 000 nm55 000 000 000 000 nm56 000 000 000 000 nm57 000 000 000 000 nm58 000 000 000 000 nm59 000 000 000 000 nm60 000 000 000 000 nm61 000 000 000 000 nm62 000 000 000 000 nm63 000 000 000 000 nm64 000 000 000 000 nm65 000 000 000 000 nm66 000 000 000 000 nm67 000 000 000 000 nm68 000 000 000 000 nm69 000 000 000 000 nm70 000 000 000 000 nm71 000 000 000 000 nm72 000 000 000 000 nm73 000 000 000 000 nm74 000 000 000 000 nm75 000 000 000 000 nm76 000 000 000 000 nm77 000 000 000 000 nm78 000 000 000 000 nm79 000 000 000 000 nm80 000 000 000 000 nm81 000 000 000 000 nm82 000 000 000 000 nm83 000 000 000 000 nm84 000 000 000 000 nm85 000 000 000 000 nm86 000 000 000 000 nm87 000 000 000 000 nm88 000 000 000 000 nm89 000 000 000 000 nm90 000 000 000 000 nm91 000 000 000 000 nm92 000 000 000 000 nm93 000 000 000 000 nm94 000 000 000 000 nm95 000 000 000 000 nm96 000 000 000 000 nm97 000 000 000 000 nm98 000 000 000 000 nm99 000 000 000 000 nm1.0 × 1014 nm

กิโลเมตรเป็นหนึ่งในหน่วยเมตริกที่พบมากที่สุดของความยาวหรือระยะทาง มันมีค่าเท่ากับ 1 000 เมตร มีขนาดประมาณ 0.62137119 ไมล์หรือ 1093.6133 หลาหรือ 3280.8399 ฟุต ชื่อพหูพจน์คือกิโลเมตร

ชื่อหน่วยสัญลักษณ์คำนิยามความสัมพันธ์กับหน่วย SIระบบหน่วย
กิโลเมตรkm

≡ 1×103 m ≡ 1 000 m ≡ 1.0E+3

≡ 1×103 m

Metric system SI

ตารางแปลง

กิโลเมตรนาโนเมตรกิโลเมตรนาโนเมตร
1≡ 10000000000006≡ 6000000000000
2≡ 20000000000007≡ 7000000000000
3≡ 30000000000008≡ 8000000000000
4≡ 40000000000009≡ 9000000000000
5≡ 500000000000010≡ 10000000000000

นาโนเมตร (SI symbol: nm) เป็นหน่วยที่มีความยาวในระบบเมตริกเท่ากับหนึ่งพันล้านของเมตร (0.000000001 m) ชื่อรวมคำนำหน้า SI นาโน - (จากกรีกโบราณνάνος, nanos, "คนแคระ") กับผู้ปกครองหน่วยเมตรชื่อ (จากภาษากรีกμέτρον, metrøn, "หน่วยวัด") สามารถเขียนด้วยสัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เป็น 1 × 10-9 เมตรในเอกสารทางวิศวกรรมเป็น 1 E-9 เมตรและเป็นเพียง 1/1000000000 เมตร

ชื่อหน่วยสัญลักษณ์คำนิยามความสัมพันธ์กับหน่วย SIระบบหน่วย
นาโนเมตรnm

= 3.2808×10−9 ft
= 3.9370×10−8 in

≡ 1×10-9 m ≡ 0.000000001 m

Metric system SI

ตารางแปลง

นาโนเมตรกิโลเมตรนาโนเมตรกิโลเมตร
1≡ 1.0E-126≡ 6.0E-12
2≡ 2.0E-127≡ 7.0E-12
3≡ 3.0E-128≡ 8.0E-12
4≡ 4.0E-129≡ 9.0E-12
5≡ 5.0E-1210≡ 1.0E-11

ตารางแปลง

กิโลเมตรนาโนเมตร
1≡ 1 000 000 000 000
1.0 × 10-12≡ 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)