bladwijzer

Micrometers conversie

Met de micrometer conversie kunt u de conversie vinden van micrometer naar andere lengte-eenheden, en vindt u meer aanvullende micrometer informatie als volgt.

Micrometers

De micrometer is een van SI afgeleide eenheid met een lengte gelijk aan 1 × 10-6 van een meter (SI-standaardvoorvoegsel "micro-" = 10-6); dat wil zeggen één miljoenste van een meter (of één duizendste van een millimeter, 0,001 mm of ongeveer 0,000039 inch).

DefinitieRelatie met SI-eenheden

≡ 1×10-6 m

Conversie snel zoeken

Micrometers naar

Conversietabel

kilometervoetparsecmillimetermicrometernanometermijldecimeter
1 3,280.8398950 3.2407792894444 × 10-14 1 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 000 0.6213712 10 000
0.0003048 1 9.8778952742264 × 10-18 304.8 304 800 304 800 000 0.0001894 3.048
30 856 775 814 914 1.0123614112504 × 1017 1 3.0856775814914 × 1019 3.0856775814914 × 1022 3.0856775814914 × 1025 19 173 511 576 713 3.0856775814914 × 1017
1.0 × 10-6 0.0032808 3.2407792894444 × 10-20 1 1 000 1 000 000 6.2137119223733 × 10-7 0.01
1.0 × 10-9 3.2808398950131 × 10-6 3.2407792894444 × 10-23 0.001 1 1 000 6.2137119223733 × 10-10 1.0 × 10-5
1.0 × 10-12 3.2808398950131 × 10-9 3.2407792894444 × 10-26 1.0 × 10-6 0.001 1 6.2137119223733 × 10-13 1.0 × 10-8
1.609344 5 280 5.2155287047915 × 10-14 1 609 344 1 609 344 000 1 609 344 000 000 1 16,093.44
0.0001 0.3280840 3.2407792894444 × 10-18 100 100 000 100 000 000 6.2137119223733 × 10-5 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

Eenheidssysteem

Metric system SI

SI-conversietabel

1 micrometers= 1.0E-6 meter
2 micrometers= 2.0E-6 meter
3 micrometers= 3.0E-6 meter
4 micrometers= 4.0E-6 meter
5 micrometers= 5.0E-6 meter