σελιδοδείκτη

Μετατροπή μικρόμετρα

η μετατροπή του μικρόμετρο σας επιτρέπει να βρείτε μετατροπή από μικρόμετρο σε άλλες μονάδες μήκος και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το μικρόμετρο ως εξής.

μικρόμετρα

Το μικρόμετρο είναι μια μονάδα που προέρχεται από SI με μήκος που ισούται με 1 × 10-6 ενός μέτρου (πρότυπο πρότυπο SI "micro-" = 10-6). δηλαδή ένα εκατομμυριοστό του μετρητή (ή ένα χιλιοστό του χιλιοστού, 0.001 mm, ή περίπου 0.000039 ίντσες).

ΟρισμόςΣχέση με μονάδες SI

≡ 1×10-6 m

Γρήγορη Εύρεση Μετατροπής

μικρόμετρα σε

πίνακα μετατροπής

μικρόμετροεκατοστόμετροδεκατίμετροναυτικό μίλιmicronμέτραΧιλιόμετρoΊντσες
1 0.0001 1.0 × 10-5 5.3995680345572 × 10-10 1 1.0 × 10-6 1.0 × 10-9 3.9370078740157 × 10-5
10 000 1 0.1 5.3995680345572 × 10-6 10 000 0.01 1.0 × 10-5 0.3937008
100 000 10 1 5.3995680345572 × 10-5 100 000 0.1 0.0001 3.9370079
1 852 000 000 185 200 18 520 1 1 852 000 000 1 852 1.852 72,913.3858268
1 0.0001 1.0 × 10-5 5.3995680345572 × 10-10 1 1.0 × 10-6 1.0 × 10-9 3.9370078740157 × 10-5
1 000 000 100 10 0.0005400 1 000 000 1 0.001 39.3700787
1 000 000 000 100 000 10 000 0.5399568 1 000 000 000 1 000 1 39,370.0787402
25 400 2.54 0.254 1.3714902807775 × 10-5 25 400 0.0254 2.54 × 10-5 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

Σύστημα μονάδας

Metric system SI

Πίνακας μετατροπής SI

1 μικρόμετρα= 1.0E-6 μέτραs
2 μικρόμετρα= 2.0E-6 μέτραs
3 μικρόμετρα= 3.0E-6 μέτραs
4 μικρόμετρα= 4.0E-6 μέτραs
5 μικρόμετρα= 5.0E-6 μέτραs