bokmärke

Millimeter omvandling

millimeter konvertering kan du hitta konvertering från millimeter till andra enheter av längd, och du kan hitta flera ytterligare upplysningar millimeter som följande.

Millimeter

millimeter är en enhet av längd i metriskt system, lika med en tusen meter, som är längdens SI-basenhet. Därför finns det tusen millimeter i en mätare. Det finns tio millimeter i en centimeter.

DefinitionerFörhållande till SI-enheter

≡ 1×10-3 m ≡ 0.001 m

Snabbsök konvertering

Millimeter till

Konverteringstabell

mikrometercentimetermilefotkilometermetermillimeternanometer
1 0.0001 6.2137119223733 × 10-10 3.2808398950131 × 10-6 1.0 × 10-9 1.0 × 10-6 0.001 1 000
10 000 1 6.2137119223733 × 10-6 0.0328084 1.0 × 10-5 0.01 10 10 000 000
1 609 344 000 160,934.4 1 5 280 1.609344 1,609.344 1 609 344 1 609 344 000 000
304 800 30.48 0.0001894 1 0.0003048 0.3048 304.8 304 800 000
1 000 000 000 100 000 0.6213712 3,280.8398950 1 1 000 1 000 000 1 000 000 000 000
1 000 000 100 0.0006214 3.2808399 0.001 1 1 000 1 000 000 000
1 000 0.1 6.2137119223733 × 10-7 0.0032808 1.0 × 10-6 0.001 1 1 000 000
0.001 1.0 × 10-7 6.2137119223733 × 10-13 3.2808398950131 × 10-9 1.0 × 10-12 1.0 × 10-9 1.0 × 10-6 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

Enhetssystem

Metric system SI

SI Omvandlingstabell

1 millimeter= 0.001 meter
2 millimeter= 0.002 meter
3 millimeter= 0.003 meter
4 millimeter= 0.004 meter
5 millimeter= 0.005 meter