σελιδοδείκτη

Μετατροπή χιλιοστά

η μετατροπή του χιλιοστόμετρο σας επιτρέπει να βρείτε μετατροπή από χιλιοστόμετρο σε άλλες μονάδες μήκος και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το χιλιοστόμετρο ως εξής.

χιλιοστά

το χιλιοστό είναι μια μονάδα μήκους στο μετρικό σύστημα, ίσο με το ένα χιλιοστό του μέτρου, το οποίο είναι η βασική μονάδα μήκους SI. Ως εκ τούτου, υπάρχουν χιλιάδες χιλιοστά σε ένα μέτρο. Υπάρχουν δέκα χιλιοστά σε εκατοστό.

ΟρισμόςΣχέση με μονάδες SI

≡ 1×10-3 m ≡ 0.001 m

Γρήγορη Εύρεση Μετατροπής

χιλιοστά σε

πίνακα μετατροπής

μικρόμετροεκατοστόμετροδεκατίμετροναυτικό μίλιmicronμέτραΧιλιόμετρoΊντσες
1 0.0001 1.0 × 10-5 5.3995680345572 × 10-10 1 1.0 × 10-6 1.0 × 10-9 3.9370078740157 × 10-5
10 000 1 0.1 5.3995680345572 × 10-6 10 000 0.01 1.0 × 10-5 0.3937008
100 000 10 1 5.3995680345572 × 10-5 100 000 0.1 0.0001 3.9370079
1 852 000 000 185 200 18 520 1 1 852 000 000 1 852 1.852 72,913.3858268
1 0.0001 1.0 × 10-5 5.3995680345572 × 10-10 1 1.0 × 10-6 1.0 × 10-9 3.9370078740157 × 10-5
1 000 000 100 10 0.0005400 1 000 000 1 0.001 39.3700787
1 000 000 000 100 000 10 000 0.5399568 1 000 000 000 1 000 1 39,370.0787402
25 400 2.54 0.254 1.3714902807775 × 10-5 25 400 0.0254 2.54 × 10-5 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

Σύστημα μονάδας

Metric system SI

Πίνακας μετατροπής SI

1 χιλιοστά= 0.001 μέτραs
2 χιλιοστά= 0.002 μέτραs
3 χιλιοστά= 0.003 μέτραs
4 χιλιοστά= 0.004 μέτραs
5 χιλιοστά= 0.005 μέτραs