yer imi

Milimetre dönüşüm

milimetre dönüşümü, milimetre cinsinden diğer uzunluk birimlerine dönüşümü bulmanızı sağlar ve aşağıdaki gibi daha fazla milimetre bilgisi bulabilirsiniz.

Milimetre

milimetre, metrik sistemdeki bir uzunluk birimidir, bir uzunluğun SI temel birimi olan bir metrenin binde birine eşittir. Bu nedenle bir metrede bin milimetre var. Bir santimetre içinde on milimetre vardır.

TanımSI birimler ile ilişkisi

≡ 1×10-3 m ≡ 0.001 m

Çabuk Bul Dönüştürme

Milimetre -

Dönüşüm tablosu

nanometremilimetredesimetreayaksantimetremetremikronkilometre
1 1.0 × 10-6 1.0 × 10-8 3.2808398950131 × 10-9 1.0 × 10-7 1.0 × 10-9 0.001 1.0 × 10-12
1 000 000 1 0.01 0.0032808 0.1 0.001 1 000 1.0 × 10-6
100 000 000 100 1 0.3280840 10 0.1 100 000 0.0001
304 800 000 304.8 3.048 1 30.48 0.3048 304 800 0.0003048
10 000 000 10 0.1 0.0328084 1 0.01 10 000 1.0 × 10-5
1 000 000 000 1 000 10 3.2808399 100 1 1 000 000 0.001
1 000 0.001 1.0 × 10-5 3.2808398950131 × 10-6 0.0001 1.0 × 10-6 1 1.0 × 10-9
1 000 000 000 000 1 000 000 10 000 3,280.8398950 100 000 1 000 1 000 000 000 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

Birim sistemi

Metric system SI

SI Dönüşüm Tablosu

1 milimetre= 0.001 metre
2 milimetre= 0.002 metre
3 milimetre= 0.003 metre
4 milimetre= 0.004 metre
5 milimetre= 0.005 metre