bokmärke

Kilometers omvandling

kilometer konvertering kan du hitta konvertering från kilometer till andra enheter av längd, och du kan hitta flera ytterligare upplysningar kilometer som följande.

Kilometers

Kilometer är en av de vanligaste metriska enheterna med längd eller avstånd. Det är lika med 1 000 meter. Det handlar om 0.62137119 mil, 1093.6133 meter, eller 3280.8399 fot. Flera namn är kilometer.

DefinitionerFörhållande till SI-enheter

≡ 1×103 m ≡ 1 000 m ≡ 1.0E+3

Snabbsök konvertering

Kilometers till

Konverteringstabell

mikrometercentimetermilefotkilometermetermillimeternanometer
1 0.0001 6.2137119223733 × 10-10 3.2808398950131 × 10-6 1.0 × 10-9 1.0 × 10-6 0.001 1 000
10 000 1 6.2137119223733 × 10-6 0.0328084 1.0 × 10-5 0.01 10 10 000 000
1 609 344 000 160,934.4 1 5 280 1.609344 1,609.344 1 609 344 1 609 344 000 000
304 800 30.48 0.0001894 1 0.0003048 0.3048 304.8 304 800 000
1 000 000 000 100 000 0.6213712 3,280.8398950 1 1 000 1 000 000 1 000 000 000 000
1 000 000 100 0.0006214 3.2808399 0.001 1 1 000 1 000 000 000
1 000 0.1 6.2137119223733 × 10-7 0.0032808 1.0 × 10-6 0.001 1 1 000 000
0.001 1.0 × 10-7 6.2137119223733 × 10-13 3.2808398950131 × 10-9 1.0 × 10-12 1.0 × 10-9 1.0 × 10-6 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

Enhetssystem

Metric system SI

SI Omvandlingstabell

1 kilometers= 1000 meter
2 kilometers= 2000 meter
3 kilometers= 3000 meter
4 kilometers= 4000 meter
5 kilometers= 5000 meter