yer imi

Kilometre dönüşüm

kilometre dönüşümü, kilometre cinsinden diğer uzunluk birimlerine dönüşümü bulmanızı sağlar ve aşağıdaki gibi daha fazla kilometre bilgisi bulabilirsiniz.

Kilometre

Kilometre, uzunluk veya mesafenin en yaygın metrik birimlerinden biridir. 1 000 metre eşittir. Bu yaklaşık 0,62137119 mil, 1093.6133 yarda veya 3280.8399 ayaktır.
TanımSI birimler ile ilişkisi

≡ 1×103 m ≡ 1 000 m ≡ 1.0E+3

Çabuk Bul Dönüştürme

Kilometre -

Dönüşüm tablosu

nanometremilimetredesimetreayaksantimetremetremikronkilometre
1 1.0 × 10-6 1.0 × 10-8 3.2808398950131 × 10-9 1.0 × 10-7 1.0 × 10-9 0.001 1.0 × 10-12
1 000 000 1 0.01 0.0032808 0.1 0.001 1 000 1.0 × 10-6
100 000 000 100 1 0.3280840 10 0.1 100 000 0.0001
304 800 000 304.8 3.048 1 30.48 0.3048 304 800 0.0003048
10 000 000 10 0.1 0.0328084 1 0.01 10 000 1.0 × 10-5
1 000 000 000 1 000 10 3.2808399 100 1 1 000 000 0.001
1 000 0.001 1.0 × 10-5 3.2808398950131 × 10-6 0.0001 1.0 × 10-6 1 1.0 × 10-9
1 000 000 000 000 1 000 000 10 000 3,280.8398950 100 000 1 000 1 000 000 000 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

Birim sistemi

Metric system SI

SI Dönüşüm Tablosu

1 kilometre= 1000 metre
2 kilometre= 2000 metre
3 kilometre= 3000 metre
4 kilometre= 4000 metre
5 kilometre= 5000 metre