σελιδοδείκτη

Μετατροπή Χιλιόμετρα

η μετατροπή του Χιλιόμετρo σας επιτρέπει να βρείτε μετατροπή από Χιλιόμετρo σε άλλες μονάδες μήκος και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Χιλιόμετρo ως εξής.

Χιλιόμετρα

Το χιλιόμετρο είναι μία από τις πιο κοινές μετρικές μονάδες μήκους ή απόστασης. Είναι ίσο με 1 000 μέτρα. Πρόκειται για περίπου 0,62137119 μίλια, 1093,6133 ναυπηγεία ή 3280,8399 πόδια. Το πληθυντικό όνομα είναι χιλιόμετρα.
ΟρισμόςΣχέση με μονάδες SI

≡ 1×103 m ≡ 1 000 m ≡ 1.0E+3

Γρήγορη Εύρεση Μετατροπής

Χιλιόμετρα σε

πίνακα μετατροπής

μικρόμετροεκατοστόμετροδεκατίμετροναυτικό μίλιmicronμέτραΧιλιόμετρoΊντσες
1 0.0001 1.0 × 10-5 5.3995680345572 × 10-10 1 1.0 × 10-6 1.0 × 10-9 3.9370078740157 × 10-5
10 000 1 0.1 5.3995680345572 × 10-6 10 000 0.01 1.0 × 10-5 0.3937008
100 000 10 1 5.3995680345572 × 10-5 100 000 0.1 0.0001 3.9370079
1 852 000 000 185 200 18 520 1 1 852 000 000 1 852 1.852 72,913.3858268
1 0.0001 1.0 × 10-5 5.3995680345572 × 10-10 1 1.0 × 10-6 1.0 × 10-9 3.9370078740157 × 10-5
1 000 000 100 10 0.0005400 1 000 000 1 0.001 39.3700787
1 000 000 000 100 000 10 000 0.5399568 1 000 000 000 1 000 1 39,370.0787402
25 400 2.54 0.254 1.3714902807775 × 10-5 25 400 0.0254 2.54 × 10-5 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

Σύστημα μονάδας

Metric system SI

Πίνακας μετατροπής SI

1 Χιλιόμετρα= 1000 μέτραs
2 Χιλιόμετρα= 2000 μέτραs
3 Χιλιόμετρα= 3000 μέτραs
4 Χιλιόμετρα= 4000 μέτραs
5 Χιλιόμετρα= 5000 μέτραs