σελιδοδείκτη

Μετατροπή Εκατοστόμετρα

η μετατροπή του εκατοστόμετρο σας επιτρέπει να βρείτε μετατροπή από εκατοστόμετρο σε άλλες μονάδες μήκος και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το εκατοστόμετρο ως εξής.

Εκατοστόμετρα

εκατοστόμετρο (η διεθνής ορθογραφία όπως χρησιμοποιείται από το Διεθνές Γραφείο Βάσεων και Μέτρων, το σύμβολο cm) ή το εκατοστό (αμερικανική ορθογραφία) είναι μια μονάδα μήκους στο μετρικό σύστημα, ίσο με ένα εκατοστό του μέτρου, το centi είναι το πρόθεμα SI για έναν παράγοντα του 1/100. Το εκατοστό ήταν η βασική μονάδα μήκους στο σύστημα μονάδων που τώρα απομετράται εκατοστόμετρα-γραμμάριο (CGS).
ΟρισμόςΣχέση με μονάδες SI

≡ 1×10-2 m ≡ 0.01 m

Γρήγορη Εύρεση Μετατροπής

Εκατοστόμετρα σε

πίνακα μετατροπής

μικρόμετροεκατοστόμετροδεκατίμετροναυτικό μίλιmicronμέτραΧιλιόμετρoΊντσες
1 0.0001 1.0 × 10-5 5.3995680345572 × 10-10 1 1.0 × 10-6 1.0 × 10-9 3.9370078740157 × 10-5
10 000 1 0.1 5.3995680345572 × 10-6 10 000 0.01 1.0 × 10-5 0.3937008
100 000 10 1 5.3995680345572 × 10-5 100 000 0.1 0.0001 3.9370079
1 852 000 000 185 200 18 520 1 1 852 000 000 1 852 1.852 72,913.3858268
1 0.0001 1.0 × 10-5 5.3995680345572 × 10-10 1 1.0 × 10-6 1.0 × 10-9 3.9370078740157 × 10-5
1 000 000 100 10 0.0005400 1 000 000 1 0.001 39.3700787
1 000 000 000 100 000 10 000 0.5399568 1 000 000 000 1 000 1 39,370.0787402
25 400 2.54 0.254 1.3714902807775 × 10-5 25 400 0.0254 2.54 × 10-5 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

Σύστημα μονάδας

Metric system SI

Πίνακας μετατροπής SI

1 Εκατοστόμετρα= 0.01 μέτραs
2 Εκατοστόμετρα= 0.02 μέτραs
3 Εκατοστόμετρα= 0.03 μέτραs
4 Εκατοστόμετρα= 0.04 μέτραs
5 Εκατοστόμετρα= 0.05 μέτραs