σελιδοδείκτη

1 Χιλιόμετρα = 0.6213712 μίλια 

Χιλιόμετρα σε μίλια μετατροπή

Ο Χιλιόμετρo μετατροπής σε μίλια σας επιτρέπει να κάνετε μια μετατροπή εύκολα μεταξύ Χιλιόμετρo και μίλια. Μπορείτε να βρείτε το εργαλείο παρακάτω.

Μετατροπή μήκος

σε

εισαγόμενη δύναμη
= 0.62137119
= 621371 × 10-6
= 621371E-6
= 621371e-6
= 1.24274238
= 0.0124274 × 102
= 0.0124274E2
= 0.0124274e2
= 1.86411358
= 0.0186411 × 102
= 0.0186411E2
= 0.0186411e2
= 2.48548477
= 0.0248548 × 102
= 0.0248548E2
= 0.0248548e2
= 3.10685596
= 0.0310686 × 102
= 0.0310686E2
= 0.0310686e2

Γρήγορη εμφάνιση: Χιλιόμετρα έως μίλια

Χιλιόμετρo1 km2 km3 km4 km5 km6 km7 km8 km9 km10 km11 km12 km13 km14 km15 km16 km17 km18 km19 km20 km21 km22 km23 km24 km25 km26 km27 km28 km29 km30 km31 km32 km33 km34 km35 km36 km37 km38 km39 km40 km41 km42 km43 km44 km45 km46 km47 km48 km49 km50 km51 km52 km53 km54 km55 km56 km57 km58 km59 km60 km61 km62 km63 km64 km65 km66 km67 km68 km69 km70 km71 km72 km73 km74 km75 km76 km77 km78 km79 km80 km81 km82 km83 km84 km85 km86 km87 km88 km89 km90 km91 km92 km93 km94 km95 km96 km97 km98 km99 km100 km
μίλια0.6213712 mi1.2427424 mi1.8641136 mi2.4854848 mi3.1068560 mi3.7282272 mi4.3495983 mi4.9709695 mi5.5923407 mi6.2137119 mi6.8350831 mi7.4564543 mi8.0778255 mi8.6991967 mi9.3205679 mi9.9419391 mi10.5633103 mi11.1846815 mi11.8060527 mi12.4274238 mi13.0487950 mi13.6701662 mi14.2915374 mi14.9129086 mi15.5342798 mi16.1556510 mi16.7770222 mi17.3983934 mi18.0197646 mi18.6411358 mi19.2625070 mi19.8838782 mi20.5052493 mi21.1266205 mi21.7479917 mi22.3693629 mi22.9907341 mi23.6121053 mi24.2334765 mi24.8548477 mi25.4762189 mi26.0975901 mi26.7189613 mi27.3403325 mi27.9617037 mi28.5830748 mi29.2044460 mi29.8258172 mi30.4471884 mi31.0685596 mi31.6899308 mi32.3113020 mi32.9326732 mi33.5540444 mi34.1754156 mi34.7967868 mi35.4181580 mi36.0395291 mi36.6609003 mi37.2822715 mi37.9036427 mi38.5250139 mi39.1463851 mi39.7677563 mi40.3891275 mi41.0104987 mi41.6318699 mi42.2532411 mi42.8746123 mi43.4959835 mi44.1173546 mi44.7387258 mi45.3600970 mi45.9814682 mi46.6028394 mi47.2242106 mi47.8455818 mi48.4669530 mi49.0883242 mi49.7096954 mi50.3310666 mi50.9524378 mi51.5738090 mi52.1951801 mi52.8165513 mi53.4379225 mi54.0592937 mi54.6806649 mi55.3020361 mi55.9234073 mi56.5447785 mi57.1661497 mi57.7875209 mi58.4088921 mi59.0302633 mi59.6516345 mi60.2730056 mi60.8943768 mi61.5157480 mi62.1371192 mi
Το χιλιόμετρο είναι μία από τις πιο κοινές μετρικές μονάδες μήκους ή απόστασης. Είναι ίσο με 1 000 μέτρα. Πρόκειται για περίπου 0,62137119 μίλια, 1093,6133 ναυπηγεία ή 3280,8399 πόδια. Το πληθυντικό όνομα είναι χιλιόμετρα.
Όνομα μονάδαςΣύμβολοΟρισμόςΣχέση με μονάδες SIΣύστημα μονάδας
Χιλιόμετρokm

≡ 1×103 m ≡ 1 000 m ≡ 1.0E+3

≡ 1×103 m

Metric system SI

πίνακα μετατροπής

ΧιλιόμετραμίλιαΧιλιόμετραμίλια
1≡ 0.621371192237336≡ 3.728227153424
2≡ 1.24274238447477≡ 4.3495983456613
3≡ 1.8641135767128≡ 4.9709695378987
4≡ 2.48548476894939≡ 5.592340730136
5≡ 3.106855961186710≡ 6.2137119223733
Τα μίλια είναι μια αγγλική μονάδα μήκους γραμμικού μέτρου ίση με 5.280 πόδια ή 1.760 ναυπηγεία και τυποποιήθηκε ακριβώς όπως 1,609.344 μέτρα με διεθνή συμφωνία το 1959.
Όνομα μονάδαςΣύμβολοΟρισμόςΣχέση με μονάδες SIΣύστημα μονάδας
μίλιαmi

≡ 80 chains ≡ 5280 ft ≡ 1760 yd

≡ 1609.344 m

Imperial/US

πίνακα μετατροπής

μίλιαΧιλιόμετραμίλιαΧιλιόμετρα
1≡ 1.6093446≡ 9.656064
2≡ 3.2186887≡ 11.265408
3≡ 4.8280328≡ 12.874752
4≡ 6.4373769≡ 14.484096
5≡ 8.0467210≡ 16.09344

πίνακα μετατροπής

Χιλιόμετραμίλια
1≡ 0.6213712
1.609344≡ 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)