σελιδοδείκτη

1 χιλιοστά = 0.001 μέτραs 

χιλιοστά σε μέτραs μετατροπή

Ο χιλιοστόμετρο μετατροπής σε μέτρα σας επιτρέπει να κάνετε μια μετατροπή εύκολα μεταξύ χιλιοστόμετρο και μέτρα. Μπορείτε να βρείτε το εργαλείο παρακάτω.

Μετατροπή μήκος

σε

Γρήγορη εμφάνιση: χιλιοστά έως μέτραs

χιλιοστόμετρο1 mm2 mm3 mm4 mm5 mm6 mm7 mm8 mm9 mm10 mm11 mm12 mm13 mm14 mm15 mm16 mm17 mm18 mm19 mm20 mm21 mm22 mm23 mm24 mm25 mm26 mm27 mm28 mm29 mm30 mm31 mm32 mm33 mm34 mm35 mm36 mm37 mm38 mm39 mm40 mm41 mm42 mm43 mm44 mm45 mm46 mm47 mm48 mm49 mm50 mm51 mm52 mm53 mm54 mm55 mm56 mm57 mm58 mm59 mm60 mm61 mm62 mm63 mm64 mm65 mm66 mm67 mm68 mm69 mm70 mm71 mm72 mm73 mm74 mm75 mm76 mm77 mm78 mm79 mm80 mm81 mm82 mm83 mm84 mm85 mm86 mm87 mm88 mm89 mm90 mm91 mm92 mm93 mm94 mm95 mm96 mm97 mm98 mm99 mm100 mm
μέτρα0.001 m0.002 m0.003 m0.004 m0.005 m0.006 m0.007 m0.008 m0.009 m0.01 m0.011 m0.012 m0.013 m0.014 m0.015 m0.016 m0.017 m0.018 m0.019 m0.02 m0.021 m0.022 m0.023 m0.024 m0.025 m0.026 m0.027 m0.028 m0.029 m0.03 m0.031 m0.032 m0.033 m0.034 m0.035 m0.036 m0.037 m0.038 m0.039 m0.04 m0.041 m0.042 m0.043 m0.044 m0.045 m0.046 m0.047 m0.048 m0.049 m0.05 m0.051 m0.052 m0.053 m0.054 m0.055 m0.056 m0.057 m0.058 m0.059 m0.06 m0.061 m0.062 m0.063 m0.064 m0.065 m0.066 m0.067 m0.068 m0.069 m0.07 m0.071 m0.072 m0.073 m0.074 m0.075 m0.076 m0.077 m0.078 m0.079 m0.08 m0.081 m0.082 m0.083 m0.084 m0.085 m0.086 m0.087 m0.088 m0.089 m0.09 m0.091 m0.092 m0.093 m0.094 m0.095 m0.096 m0.097 m0.098 m0.099 m0.1 m

το χιλιοστό είναι μια μονάδα μήκους στο μετρικό σύστημα, ίσο με το ένα χιλιοστό του μέτρου, το οποίο είναι η βασική μονάδα μήκους SI. Ως εκ τούτου, υπάρχουν χιλιάδες χιλιοστά σε ένα μέτρο. Υπάρχουν δέκα χιλιοστά σε εκατοστό.

Όνομα μονάδαςΣύμβολοΟρισμόςΣχέση με μονάδες SIΣύστημα μονάδας
χιλιοστόμετροmm

≡ 1×10-3 m ≡ 0.001 m

≡ 1×10-3 m ≡ 0.001 m

Metric system SI

πίνακα μετατροπής

χιλιοστάμέτραsχιλιοστάμέτραs
1≡ 0.0016≡ 0.006
2≡ 0.0027≡ 0.007
3≡ 0.0038≡ 0.008
4≡ 0.0049≡ 0.009
5≡ 0.00510≡ 0.01
μετρητές είναι η βασική μονάδα μήκους στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI). Το σύμβολο μονάδας SI είναι m. Ο μετρητής ορίζεται ως το μήκος της διαδρομής που διανύεται από το φως σε κενό σε 1/299 792 458 δευτερόλεπτα.
Όνομα μονάδαςΣύμβολοΟρισμόςΣχέση με μονάδες SIΣύστημα μονάδας
μέτραm

≡ Απόσταση φως ταξιδεύει σε 1/299792458 του δευτερολέπτου σε κενό.

≈ 1/10000000 της απόστασης από το ισημερινό σε πόλο.

≡ 1 m

Metric system SI

πίνακα μετατροπής

μέτραsχιλιοστάμέτραsχιλιοστά
1≡ 10006≡ 6000
2≡ 20007≡ 7000
3≡ 30008≡ 8000
4≡ 40009≡ 9000
5≡ 500010≡ 10000

πίνακα μετατροπής

χιλιοστάμέτραs
1≡ 0.001
1 000≡ 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)