σελιδοδείκτη

1 δεκατόμετρα = 0.1 μέτραs 

δεκατόμετρα σε μέτραs μετατροπή

Ο δεκατίμετρο μετατροπής σε μέτρα σας επιτρέπει να κάνετε μια μετατροπή εύκολα μεταξύ δεκατίμετρο και μέτρα. Μπορείτε να βρείτε το εργαλείο παρακάτω.

Μετατροπή μήκος

σε

Γρήγορη εμφάνιση: δεκατόμετρα έως μέτραs

δεκατίμετρο1 dm2 dm3 dm4 dm5 dm6 dm7 dm8 dm9 dm10 dm11 dm12 dm13 dm14 dm15 dm16 dm17 dm18 dm19 dm20 dm21 dm22 dm23 dm24 dm25 dm26 dm27 dm28 dm29 dm30 dm31 dm32 dm33 dm34 dm35 dm36 dm37 dm38 dm39 dm40 dm41 dm42 dm43 dm44 dm45 dm46 dm47 dm48 dm49 dm50 dm51 dm52 dm53 dm54 dm55 dm56 dm57 dm58 dm59 dm60 dm61 dm62 dm63 dm64 dm65 dm66 dm67 dm68 dm69 dm70 dm71 dm72 dm73 dm74 dm75 dm76 dm77 dm78 dm79 dm80 dm81 dm82 dm83 dm84 dm85 dm86 dm87 dm88 dm89 dm90 dm91 dm92 dm93 dm94 dm95 dm96 dm97 dm98 dm99 dm100 dm
μέτρα0.1 m0.2 m0.3 m0.4 m0.5 m0.6 m0.7 m0.8 m0.9 m1 m1.1 m1.2 m1.3 m1.4 m1.5 m1.6 m1.7 m1.8 m1.9 m2 m2.1 m2.2 m2.3 m2.4 m2.5 m2.6 m2.7 m2.8 m2.9 m3 m3.1 m3.2 m3.3 m3.4 m3.5 m3.6 m3.7 m3.8 m3.9 m4 m4.1 m4.2 m4.3 m4.4 m4.5 m4.6 m4.7 m4.8 m4.9 m5 m5.1 m5.2 m5.3 m5.4 m5.5 m5.6 m5.7 m5.8 m5.9 m6 m6.1 m6.2 m6.3 m6.4 m6.5 m6.6 m6.7 m6.8 m6.9 m7 m7.1 m7.2 m7.3 m7.4 m7.5 m7.6 m7.7 m7.8 m7.9 m8 m8.1 m8.2 m8.3 m8.4 m8.5 m8.6 m8.7 m8.8 m8.9 m9 m9.1 m9.2 m9.3 m9.4 m9.5 m9.6 m9.7 m9.8 m9.9 m10 m

δεκατίμετρο είναι ίσο με 10-1 μέτρα (μονάδα μήκους), προέρχεται από ένα συνδυασμό του μετρικού προθέματος deci (d) και της μονάδας SI του μετρητή μήκους (m).

Όνομα μονάδαςΣύμβολοΟρισμόςΣχέση με μονάδες SIΣύστημα μονάδας
δεκατίμετροdm

≡ 1×10−1 m ≡ 0.1 m

≡ 1×10−1 m ≡ 0.1 m

Metric system SI

πίνακα μετατροπής

δεκατόμετραμέτραsδεκατόμετραμέτραs
1≡ 0.16≡ 0.6
2≡ 0.27≡ 0.7
3≡ 0.38≡ 0.8
4≡ 0.49≡ 0.9
5≡ 0.510≡ 1
μετρητές είναι η βασική μονάδα μήκους στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI). Το σύμβολο μονάδας SI είναι m. Ο μετρητής ορίζεται ως το μήκος της διαδρομής που διανύεται από το φως σε κενό σε 1/299 792 458 δευτερόλεπτα.
Όνομα μονάδαςΣύμβολοΟρισμόςΣχέση με μονάδες SIΣύστημα μονάδας
μέτραm

≡ Απόσταση φως ταξιδεύει σε 1/299792458 του δευτερολέπτου σε κενό.

≈ 1/10000000 της απόστασης από το ισημερινό σε πόλο.

≡ 1 m

Metric system SI

πίνακα μετατροπής

μέτραsδεκατόμετραμέτραsδεκατόμετρα
1≡ 106≡ 60
2≡ 207≡ 70
3≡ 308≡ 80
4≡ 409≡ 90
5≡ 5010≡ 100

πίνακα μετατροπής

δεκατόμετραμέτραs
1≡ 0.1
10≡ 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)