σελιδοδείκτη

εκατοστόμετρο σε μέτρα μετατροπή πίνακα

Πίνακας μετατροπών γρήγορης εύρεσης

σε


0.1 - 0.54
Εκατοστόμετρα σε μέτραs
0.1≡ 0.001
0.11≡ 0.0011
0.12≡ 0.0012
0.13≡ 0.0013
0.14≡ 0.0014
0.15≡ 0.0015
0.16≡ 0.0016
0.17≡ 0.0017
0.18≡ 0.0018
0.19≡ 0.0019
0.20≡ 0.002
0.21≡ 0.0021
0.22≡ 0.0022
0.23≡ 0.0023
0.24≡ 0.0024
0.25≡ 0.0025
0.26≡ 0.0026
0.27≡ 0.0027
0.28≡ 0.0028
0.29≡ 0.0029
0.30≡ 0.003
0.31≡ 0.0031
0.32≡ 0.0032
0.33≡ 0.0033
0.34≡ 0.0034
0.35≡ 0.0035
0.36≡ 0.0036
0.37≡ 0.0037
0.38≡ 0.0038
0.39≡ 0.0039
0.40≡ 0.004
0.41≡ 0.0041
0.42≡ 0.0042
0.43≡ 0.0043
0.44≡ 0.0044
0.45≡ 0.0045
0.46≡ 0.0046
0.47≡ 0.0047
0.48≡ 0.0048
0.49≡ 0.0049
0.50≡ 0.005
0.51≡ 0.0051
0.52≡ 0.0052
0.53≡ 0.0053
0.54≡ 0.0054
0.55 - 0.99
Εκατοστόμετρα σε μέτραs
0.55≡ 0.0055
0.56≡ 0.0056
0.57≡ 0.0057
0.58≡ 0.0058
0.59≡ 0.0059
0.60≡ 0.006
0.61≡ 0.0061
0.62≡ 0.0062
0.63≡ 0.0063
0.64≡ 0.0064
0.65≡ 0.0065
0.66≡ 0.0066
0.67≡ 0.0067
0.68≡ 0.0068
0.69≡ 0.0069
0.70≡ 0.007
0.71≡ 0.0071
0.72≡ 0.0072
0.73≡ 0.0073
0.74≡ 0.0074
0.75≡ 0.0075
0.76≡ 0.0076
0.77≡ 0.0077
0.78≡ 0.0078
0.79≡ 0.0079
0.80≡ 0.008
0.81≡ 0.0081
0.82≡ 0.0082
0.83≡ 0.0083
0.84≡ 0.0084
0.85≡ 0.0085
0.86≡ 0.0086
0.87≡ 0.0087
0.88≡ 0.0088
0.89≡ 0.0089
0.90≡ 0.009
0.91≡ 0.0091
0.92≡ 0.0092
0.93≡ 0.0093
0.94≡ 0.0094
0.95≡ 0.0095
0.96≡ 0.0096
0.97≡ 0.0097
0.98≡ 0.0098
0.99≡ 0.0099
1.00 - 1.44
Εκατοστόμετρα σε μέτραs
1.00≡ 0.01
1.01≡ 0.0101
1.02≡ 0.0102
1.03≡ 0.0103
1.04≡ 0.0104
1.05≡ 0.0105
1.06≡ 0.0106
1.07≡ 0.0107
1.08≡ 0.0108
1.09≡ 0.0109
1.10≡ 0.011
1.11≡ 0.0111
1.12≡ 0.0112
1.13≡ 0.0113
1.14≡ 0.0114
1.15≡ 0.0115
1.16≡ 0.0116
1.17≡ 0.0117
1.18≡ 0.0118
1.19≡ 0.0119
1.20≡ 0.012
1.21≡ 0.0121
1.22≡ 0.0122
1.23≡ 0.0123
1.24≡ 0.0124
1.25≡ 0.0125
1.26≡ 0.0126
1.27≡ 0.0127
1.28≡ 0.0128
1.29≡ 0.0129
1.30≡ 0.013
1.31≡ 0.0131
1.32≡ 0.0132
1.33≡ 0.0133
1.34≡ 0.0134
1.35≡ 0.0135
1.36≡ 0.0136
1.37≡ 0.0137
1.38≡ 0.0138
1.39≡ 0.0139
1.40≡ 0.014
1.41≡ 0.0141
1.42≡ 0.0142
1.43≡ 0.0143
1.44≡ 0.0144
1.45 - 1.89
Εκατοστόμετρα σε μέτραs
1.45≡ 0.0145
1.46≡ 0.0146
1.47≡ 0.0147
1.48≡ 0.0148
1.49≡ 0.0149
1.50≡ 0.015
1.51≡ 0.0151
1.52≡ 0.0152
1.53≡ 0.0153
1.54≡ 0.0154
1.55≡ 0.0155
1.56≡ 0.0156
1.57≡ 0.0157
1.58≡ 0.0158
1.59≡ 0.0159
1.60≡ 0.016
1.61≡ 0.0161
1.62≡ 0.0162
1.63≡ 0.0163
1.64≡ 0.0164
1.65≡ 0.0165
1.66≡ 0.0166
1.67≡ 0.0167
1.68≡ 0.0168
1.69≡ 0.0169
1.70≡ 0.017
1.71≡ 0.0171
1.72≡ 0.0172
1.73≡ 0.0173
1.74≡ 0.0174
1.75≡ 0.0175
1.76≡ 0.0176
1.77≡ 0.0177
1.78≡ 0.0178
1.79≡ 0.0179
1.80≡ 0.018
1.81≡ 0.0181
1.82≡ 0.0182
1.83≡ 0.0183
1.84≡ 0.0184
1.85≡ 0.0185
1.86≡ 0.0186
1.87≡ 0.0187
1.88≡ 0.0188
1.89≡ 0.0189
1.90 - 2.34
Εκατοστόμετρα σε μέτραs
1.90≡ 0.019
1.91≡ 0.0191
1.92≡ 0.0192
1.93≡ 0.0193
1.94≡ 0.0194
1.95≡ 0.0195
1.96≡ 0.0196
1.97≡ 0.0197
1.98≡ 0.0198
1.99≡ 0.0199
2.00≡ 0.02
2.01≡ 0.0201
2.02≡ 0.0202
2.03≡ 0.0203
2.04≡ 0.0204
2.05≡ 0.0205
2.06≡ 0.0206
2.07≡ 0.0207
2.08≡ 0.0208
2.09≡ 0.0209
2.10≡ 0.021
2.11≡ 0.0211
2.12≡ 0.0212
2.13≡ 0.0213
2.14≡ 0.0214
2.15≡ 0.0215
2.16≡ 0.0216
2.17≡ 0.0217
2.18≡ 0.0218
2.19≡ 0.0219
2.20≡ 0.022
2.21≡ 0.0221
2.22≡ 0.0222
2.23≡ 0.0223
2.24≡ 0.0224
2.25≡ 0.0225
2.26≡ 0.0226
2.27≡ 0.0227
2.28≡ 0.0228
2.29≡ 0.0229
2.30≡ 0.023
2.31≡ 0.0231
2.32≡ 0.0232
2.33≡ 0.0233
2.34≡ 0.0234
2.35 - 2.79
Εκατοστόμετρα σε μέτραs
2.35≡ 0.0235
2.36≡ 0.0236
2.37≡ 0.0237
2.38≡ 0.0238
2.39≡ 0.0239
2.40≡ 0.024
2.41≡ 0.0241
2.42≡ 0.0242
2.43≡ 0.0243
2.44≡ 0.0244
2.45≡ 0.0245
2.46≡ 0.0246
2.47≡ 0.0247
2.48≡ 0.0248
2.49≡ 0.0249
2.50≡ 0.025
2.51≡ 0.0251
2.52≡ 0.0252
2.53≡ 0.0253
2.54≡ 0.0254
2.55≡ 0.0255
2.56≡ 0.0256
2.57≡ 0.0257
2.58≡ 0.0258
2.59≡ 0.0259
2.60≡ 0.026
2.61≡ 0.0261
2.62≡ 0.0262
2.63≡ 0.0263
2.64≡ 0.0264
2.65≡ 0.0265
2.66≡ 0.0266
2.67≡ 0.0267
2.68≡ 0.0268
2.69≡ 0.0269
2.70≡ 0.027
2.71≡ 0.0271
2.72≡ 0.0272
2.73≡ 0.0273
2.74≡ 0.0274
2.75≡ 0.0275
2.76≡ 0.0276
2.77≡ 0.0277
2.78≡ 0.0278
2.79≡ 0.0279

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

Εκατοστόμετρα

εκατοστόμετρο (η διεθνής ορθογραφία όπως χρησιμοποιείται από το Διεθνές Γραφείο Βάσεων και Μέτρων, το σύμβολο cm) ή το εκατοστό (αμερικανική ορθογραφία) είναι μια μονάδα μήκους στο μετρικό σύστημα, ίσο με ένα εκατοστό του μέτρου, το centi είναι το πρόθεμα SI για έναν παράγοντα του 1/100. Το εκατοστό ήταν η βασική μονάδα μήκους στο σύστημα μονάδων που τώρα απομετράται εκατοστόμετρα-γραμμάριο (CGS).

μέτραs

μετρητές είναι η βασική μονάδα μήκους στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI). Το σύμβολο μονάδας SI είναι m. Ο μετρητής ορίζεται ως το μήκος της διαδρομής που διανύεται από το φως σε κενό σε 1/299 792 458 δευτερόλεπτα.