σελιδοδείκτη

Μετατροπή μέτραs

η μετατροπή του μέτρα σας επιτρέπει να βρείτε μετατροπή από μέτρα σε άλλες μονάδες μήκος και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το μέτρα ως εξής.

μέτραs

μετρητές είναι η βασική μονάδα μήκους στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI). Το σύμβολο μονάδας SI είναι m. Ο μετρητής ορίζεται ως το μήκος της διαδρομής που διανύεται από το φως σε κενό σε 1/299 792 458 δευτερόλεπτα.
ΟρισμόςΣχέση με μονάδες SI

≡ Απόσταση φως ταξιδεύει σε 1/299792458 του δευτερολέπτου σε κενό.

≈ 1/10000000 της απόστασης από το ισημερινό σε πόλο.

Γρήγορη Εύρεση Μετατροπής

μέτραs σε

πίνακα μετατροπής

μικρόμετροεκατοστόμετροδεκατίμετροναυτικό μίλιmicronμέτραΧιλιόμετρoΊντσες
1 0.0001 1.0 × 10-5 5.3995680345572 × 10-10 1 1.0 × 10-6 1.0 × 10-9 3.9370078740157 × 10-5
10 000 1 0.1 5.3995680345572 × 10-6 10 000 0.01 1.0 × 10-5 0.3937008
100 000 10 1 5.3995680345572 × 10-5 100 000 0.1 0.0001 3.9370079
1 852 000 000 185 200 18 520 1 1 852 000 000 1 852 1.852 72,913.3858268
1 0.0001 1.0 × 10-5 5.3995680345572 × 10-10 1 1.0 × 10-6 1.0 × 10-9 3.9370078740157 × 10-5
1 000 000 100 10 0.0005400 1 000 000 1 0.001 39.3700787
1 000 000 000 100 000 10 000 0.5399568 1 000 000 000 1 000 1 39,370.0787402
25 400 2.54 0.254 1.3714902807775 × 10-5 25 400 0.0254 2.54 × 10-5 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

Σύστημα μονάδας

Metric system SI

Πίνακας μετατροπής SI

1 μέτραs= 1 μέτραs
2 μέτραs= 2 μέτραs
3 μέτραs= 3 μέτραs
4 μέτραs= 4 μέτραs
5 μέτραs= 5 μέτραs