σελιδοδείκτη

νανομέτρου σε δεκατίμετρο μετατροπή πίνακα

Πίνακας μετατροπών γρήγορης εύρεσης

σε


0.1 - 0.54
νανομέτρου σε δεκατόμετρα
0.1≡ 1.0E-9
0.11≡ 1.1E-9
0.12≡ 1.2E-9
0.13≡ 1.3E-9
0.14≡ 1.4E-9
0.15≡ 1.5E-9
0.16≡ 1.6E-9
0.17≡ 1.7E-9
0.18≡ 1.8E-9
0.19≡ 1.9E-9
0.20≡ 2.0E-9
0.21≡ 2.1E-9
0.22≡ 2.2E-9
0.23≡ 2.3E-9
0.24≡ 2.4E-9
0.25≡ 2.5E-9
0.26≡ 2.6E-9
0.27≡ 2.7E-9
0.28≡ 2.8E-9
0.29≡ 2.9E-9
0.30≡ 3.0E-9
0.31≡ 3.1E-9
0.32≡ 3.2E-9
0.33≡ 3.3E-9
0.34≡ 3.4E-9
0.35≡ 3.5E-9
0.36≡ 3.6E-9
0.37≡ 3.7E-9
0.38≡ 3.8E-9
0.39≡ 3.9E-9
0.40≡ 4.0E-9
0.41≡ 4.1E-9
0.42≡ 4.2E-9
0.43≡ 4.3E-9
0.44≡ 4.4E-9
0.45≡ 4.5E-9
0.46≡ 4.6E-9
0.47≡ 4.7E-9
0.48≡ 4.8E-9
0.49≡ 4.9E-9
0.50≡ 5.0E-9
0.51≡ 5.1E-9
0.52≡ 5.2E-9
0.53≡ 5.3E-9
0.54≡ 5.4E-9
0.55 - 0.99
νανομέτρου σε δεκατόμετρα
0.55≡ 5.5E-9
0.56≡ 5.6E-9
0.57≡ 5.7E-9
0.58≡ 5.8E-9
0.59≡ 5.9E-9
0.60≡ 6.0E-9
0.61≡ 6.1E-9
0.62≡ 6.2E-9
0.63≡ 6.3E-9
0.64≡ 6.4E-9
0.65≡ 6.5E-9
0.66≡ 6.6E-9
0.67≡ 6.7E-9
0.68≡ 6.8E-9
0.69≡ 6.9E-9
0.70≡ 7.0E-9
0.71≡ 7.1E-9
0.72≡ 7.2E-9
0.73≡ 7.3E-9
0.74≡ 7.4E-9
0.75≡ 7.5E-9
0.76≡ 7.6E-9
0.77≡ 7.7E-9
0.78≡ 7.8E-9
0.79≡ 7.9E-9
0.80≡ 8.0E-9
0.81≡ 8.1E-9
0.82≡ 8.2E-9
0.83≡ 8.3E-9
0.84≡ 8.4E-9
0.85≡ 8.5E-9
0.86≡ 8.6E-9
0.87≡ 8.7E-9
0.88≡ 8.8E-9
0.89≡ 8.9E-9
0.90≡ 9.0E-9
0.91≡ 9.1E-9
0.92≡ 9.2E-9
0.93≡ 9.3E-9
0.94≡ 9.4E-9
0.95≡ 9.5E-9
0.96≡ 9.6E-9
0.97≡ 9.7E-9
0.98≡ 9.8E-9
0.99≡ 9.9E-9
1.00 - 1.44
νανομέτρου σε δεκατόμετρα
1.00≡ 1.0E-8
1.01≡ 1.01E-8
1.02≡ 1.02E-8
1.03≡ 1.03E-8
1.04≡ 1.04E-8
1.05≡ 1.05E-8
1.06≡ 1.06E-8
1.07≡ 1.07E-8
1.08≡ 1.08E-8
1.09≡ 1.09E-8
1.10≡ 1.1E-8
1.11≡ 1.11E-8
1.12≡ 1.12E-8
1.13≡ 1.13E-8
1.14≡ 1.14E-8
1.15≡ 1.15E-8
1.16≡ 1.16E-8
1.17≡ 1.17E-8
1.18≡ 1.18E-8
1.19≡ 1.19E-8
1.20≡ 1.2E-8
1.21≡ 1.21E-8
1.22≡ 1.22E-8
1.23≡ 1.23E-8
1.24≡ 1.24E-8
1.25≡ 1.25E-8
1.26≡ 1.26E-8
1.27≡ 1.27E-8
1.28≡ 1.28E-8
1.29≡ 1.29E-8
1.30≡ 1.3E-8
1.31≡ 1.31E-8
1.32≡ 1.32E-8
1.33≡ 1.33E-8
1.34≡ 1.34E-8
1.35≡ 1.35E-8
1.36≡ 1.36E-8
1.37≡ 1.37E-8
1.38≡ 1.38E-8
1.39≡ 1.39E-8
1.40≡ 1.4E-8
1.41≡ 1.41E-8
1.42≡ 1.42E-8
1.43≡ 1.43E-8
1.44≡ 1.44E-8
1.45 - 1.89
νανομέτρου σε δεκατόμετρα
1.45≡ 1.45E-8
1.46≡ 1.46E-8
1.47≡ 1.47E-8
1.48≡ 1.48E-8
1.49≡ 1.49E-8
1.50≡ 1.5E-8
1.51≡ 1.51E-8
1.52≡ 1.52E-8
1.53≡ 1.53E-8
1.54≡ 1.54E-8
1.55≡ 1.55E-8
1.56≡ 1.56E-8
1.57≡ 1.57E-8
1.58≡ 1.58E-8
1.59≡ 1.59E-8
1.60≡ 1.6E-8
1.61≡ 1.61E-8
1.62≡ 1.62E-8
1.63≡ 1.63E-8
1.64≡ 1.64E-8
1.65≡ 1.65E-8
1.66≡ 1.66E-8
1.67≡ 1.67E-8
1.68≡ 1.68E-8
1.69≡ 1.69E-8
1.70≡ 1.7E-8
1.71≡ 1.71E-8
1.72≡ 1.72E-8
1.73≡ 1.73E-8
1.74≡ 1.74E-8
1.75≡ 1.75E-8
1.76≡ 1.76E-8
1.77≡ 1.77E-8
1.78≡ 1.78E-8
1.79≡ 1.79E-8
1.80≡ 1.8E-8
1.81≡ 1.81E-8
1.82≡ 1.82E-8
1.83≡ 1.83E-8
1.84≡ 1.84E-8
1.85≡ 1.85E-8
1.86≡ 1.86E-8
1.87≡ 1.87E-8
1.88≡ 1.88E-8
1.89≡ 1.89E-8
1.90 - 2.34
νανομέτρου σε δεκατόμετρα
1.90≡ 1.9E-8
1.91≡ 1.91E-8
1.92≡ 1.92E-8
1.93≡ 1.93E-8
1.94≡ 1.94E-8
1.95≡ 1.95E-8
1.96≡ 1.96E-8
1.97≡ 1.97E-8
1.98≡ 1.98E-8
1.99≡ 1.99E-8
2.00≡ 2.0E-8
2.01≡ 2.01E-8
2.02≡ 2.02E-8
2.03≡ 2.03E-8
2.04≡ 2.04E-8
2.05≡ 2.05E-8
2.06≡ 2.06E-8
2.07≡ 2.07E-8
2.08≡ 2.08E-8
2.09≡ 2.09E-8
2.10≡ 2.1E-8
2.11≡ 2.11E-8
2.12≡ 2.12E-8
2.13≡ 2.13E-8
2.14≡ 2.14E-8
2.15≡ 2.15E-8
2.16≡ 2.16E-8
2.17≡ 2.17E-8
2.18≡ 2.18E-8
2.19≡ 2.19E-8
2.20≡ 2.2E-8
2.21≡ 2.21E-8
2.22≡ 2.22E-8
2.23≡ 2.23E-8
2.24≡ 2.24E-8
2.25≡ 2.25E-8
2.26≡ 2.26E-8
2.27≡ 2.27E-8
2.28≡ 2.28E-8
2.29≡ 2.29E-8
2.30≡ 2.3E-8
2.31≡ 2.31E-8
2.32≡ 2.32E-8
2.33≡ 2.33E-8
2.34≡ 2.34E-8
2.35 - 2.79
νανομέτρου σε δεκατόμετρα
2.35≡ 2.35E-8
2.36≡ 2.36E-8
2.37≡ 2.37E-8
2.38≡ 2.38E-8
2.39≡ 2.39E-8
2.40≡ 2.4E-8
2.41≡ 2.41E-8
2.42≡ 2.42E-8
2.43≡ 2.43E-8
2.44≡ 2.44E-8
2.45≡ 2.45E-8
2.46≡ 2.46E-8
2.47≡ 2.47E-8
2.48≡ 2.48E-8
2.49≡ 2.49E-8
2.50≡ 2.5E-8
2.51≡ 2.51E-8
2.52≡ 2.52E-8
2.53≡ 2.53E-8
2.54≡ 2.54E-8
2.55≡ 2.55E-8
2.56≡ 2.56E-8
2.57≡ 2.57E-8
2.58≡ 2.58E-8
2.59≡ 2.59E-8
2.60≡ 2.6E-8
2.61≡ 2.61E-8
2.62≡ 2.62E-8
2.63≡ 2.63E-8
2.64≡ 2.64E-8
2.65≡ 2.65E-8
2.66≡ 2.66E-8
2.67≡ 2.67E-8
2.68≡ 2.68E-8
2.69≡ 2.69E-8
2.70≡ 2.7E-8
2.71≡ 2.71E-8
2.72≡ 2.72E-8
2.73≡ 2.73E-8
2.74≡ 2.74E-8
2.75≡ 2.75E-8
2.76≡ 2.76E-8
2.77≡ 2.77E-8
2.78≡ 2.78E-8
2.79≡ 2.79E-8

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

νανομέτρου

Το νανόμετρο (σύμβολο SI: nm) είναι μια μονάδα μήκους στο μετρικό σύστημα, ίσο με ένα δισεκατομμύριο ενός μέτρου (0.000000001 m). Το όνομα συνδυάζει το πρόθεμα SI nano- (από τον αρχαίο ελληνικό νάνο, νανο, "νάνος") με το γονικό όνομα του μετρητή ονομάτων (από την ελληνική μετρού, μετρό, μονάδα μέτρησης). Μπορεί να γραφτεί σε επιστημονική ένδειξη ως 1 × 10-9 m, στη μηχανική σημείωση ως 1 E-9 m, και είναι απλά 1/1000000000 μέτρα.

δεκατόμετρα

δεκατίμετρο είναι ίσο με 10-1 μέτρα (μονάδα μήκους), προέρχεται από ένα συνδυασμό του μετρικού προθέματος deci (d) και της μονάδας SI του μετρητή μήκους (m).