σελιδοδείκτη

Μετατροπή Πόδια

η μετατροπή του Πόδια σας επιτρέπει να βρείτε μετατροπή από Πόδια σε άλλες μονάδες μήκος και μπορείτε να βρείτε περισσότερες πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Πόδια ως εξής.

Πόδια

τα πόδια (συντομογραφία: ft, σύμβολο: ', το πρωτεύον σύμβολο) είναι μια μονάδα μήκους στο αυτοκρατορικό και αμερικανικό σύνηθες σύστημα μέτρησης. Από το 1959, και οι δύο μονάδες έχουν καθοριστεί με διεθνή συμφωνία ισοδύναμες με ακριβώς 0,3048 μέτρα. Και στα δύο συστήματα, το πόδι αποτελείται από 12 ίντσες και τρία πόδια συνθέτουν μια αυλή.
ΟρισμόςΣχέση με μονάδες SI

≡ 0.3048 m ≡ 13 yd ≡ 12 Ίντσες

Γρήγορη Εύρεση Μετατροπής

Πόδια σε

πίνακα μετατροπής

μικρόμετροεκατοστόμετροδεκατίμετροναυτικό μίλιmicronμέτραΧιλιόμετρoΊντσες
1 0.0001 1.0 × 10-5 5.3995680345572 × 10-10 1 1.0 × 10-6 1.0 × 10-9 3.9370078740157 × 10-5
10 000 1 0.1 5.3995680345572 × 10-6 10 000 0.01 1.0 × 10-5 0.3937008
100 000 10 1 5.3995680345572 × 10-5 100 000 0.1 0.0001 3.9370079
1 852 000 000 185 200 18 520 1 1 852 000 000 1 852 1.852 72,913.3858268
1 0.0001 1.0 × 10-5 5.3995680345572 × 10-10 1 1.0 × 10-6 1.0 × 10-9 3.9370078740157 × 10-5
1 000 000 100 10 0.0005400 1 000 000 1 0.001 39.3700787
1 000 000 000 100 000 10 000 0.5399568 1 000 000 000 1 000 1 39,370.0787402
25 400 2.54 0.254 1.3714902807775 × 10-5 25 400 0.0254 2.54 × 10-5 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)

Σύστημα μονάδας

Imperial/US

Πίνακας μετατροπής SI

1 Πόδια= 0.3048 μέτραs
2 Πόδια= 0.6096 μέτραs
3 Πόδια= 0.9144 μέτραs
4 Πόδια= 1.2192 μέτραs
5 Πόδια= 1.524 μέτραs