σελιδοδείκτη

1 νανομέτρου = 1.0 × 10-9μέτραs 

νανομέτρου σε μέτραs μετατροπή

Ο νανομέτρου μετατροπής σε μέτρα σας επιτρέπει να κάνετε μια μετατροπή εύκολα μεταξύ νανομέτρου και μέτρα. Μπορείτε να βρείτε το εργαλείο παρακάτω.

Μετατροπή μήκος

σε

Γρήγορη εμφάνιση: νανομέτρου έως μέτραs

νανομέτρου1 nm2 nm3 nm4 nm5 nm6 nm7 nm8 nm9 nm10 nm11 nm12 nm13 nm14 nm15 nm16 nm17 nm18 nm19 nm20 nm21 nm22 nm23 nm24 nm25 nm26 nm27 nm28 nm29 nm30 nm31 nm32 nm33 nm34 nm35 nm36 nm37 nm38 nm39 nm40 nm41 nm42 nm43 nm44 nm45 nm46 nm47 nm48 nm49 nm50 nm51 nm52 nm53 nm54 nm55 nm56 nm57 nm58 nm59 nm60 nm61 nm62 nm63 nm64 nm65 nm66 nm67 nm68 nm69 nm70 nm71 nm72 nm73 nm74 nm75 nm76 nm77 nm78 nm79 nm80 nm81 nm82 nm83 nm84 nm85 nm86 nm87 nm88 nm89 nm90 nm91 nm92 nm93 nm94 nm95 nm96 nm97 nm98 nm99 nm100 nm
μέτρα1.0 × 10-9 m2.0 × 10-9 m3.0 × 10-9 m4.0 × 10-9 m5.0 × 10-9 m6.0 × 10-9 m7.0 × 10-9 m8.0 × 10-9 m9.0 × 10-9 m1.0 × 10-8 m1.1 × 10-8 m1.2 × 10-8 m1.3 × 10-8 m1.4 × 10-8 m1.5 × 10-8 m1.6 × 10-8 m1.7 × 10-8 m1.8 × 10-8 m1.9 × 10-8 m2.0 × 10-8 m2.1 × 10-8 m2.2 × 10-8 m2.3 × 10-8 m2.4 × 10-8 m2.5 × 10-8 m2.6 × 10-8 m2.7 × 10-8 m2.8 × 10-8 m2.9 × 10-8 m3.0 × 10-8 m3.1 × 10-8 m3.2 × 10-8 m3.3 × 10-8 m3.4 × 10-8 m3.5 × 10-8 m3.6 × 10-8 m3.7 × 10-8 m3.8 × 10-8 m3.9 × 10-8 m4.0 × 10-8 m4.1 × 10-8 m4.2 × 10-8 m4.3 × 10-8 m4.4 × 10-8 m4.5 × 10-8 m4.6 × 10-8 m4.7 × 10-8 m4.8 × 10-8 m4.9 × 10-8 m5.0 × 10-8 m5.1 × 10-8 m5.2 × 10-8 m5.3 × 10-8 m5.4 × 10-8 m5.5 × 10-8 m5.6 × 10-8 m5.7 × 10-8 m5.8 × 10-8 m5.9 × 10-8 m6.0 × 10-8 m6.1 × 10-8 m6.2 × 10-8 m6.3 × 10-8 m6.4 × 10-8 m6.5 × 10-8 m6.6 × 10-8 m6.7 × 10-8 m6.8 × 10-8 m6.9 × 10-8 m7.0 × 10-8 m7.1 × 10-8 m7.2 × 10-8 m7.3 × 10-8 m7.4 × 10-8 m7.5 × 10-8 m7.6 × 10-8 m7.7 × 10-8 m7.8 × 10-8 m7.9 × 10-8 m8.0 × 10-8 m8.1 × 10-8 m8.2 × 10-8 m8.3 × 10-8 m8.4 × 10-8 m8.5 × 10-8 m8.6 × 10-8 m8.7 × 10-8 m8.8 × 10-8 m8.9 × 10-8 m9.0 × 10-8 m9.1 × 10-8 m9.2 × 10-8 m9.3 × 10-8 m9.4 × 10-8 m9.5 × 10-8 m9.6 × 10-8 m9.7 × 10-8 m9.8 × 10-8 m9.9 × 10-8 m1.0 × 10-7 m

Το νανόμετρο (σύμβολο SI: nm) είναι μια μονάδα μήκους στο μετρικό σύστημα, ίσο με ένα δισεκατομμύριο ενός μέτρου (0.000000001 m). Το όνομα συνδυάζει το πρόθεμα SI nano- (από τον αρχαίο ελληνικό νάνο, νανο, "νάνος") με το γονικό όνομα του μετρητή ονομάτων (από την ελληνική μετρού, μετρό, μονάδα μέτρησης). Μπορεί να γραφτεί σε επιστημονική ένδειξη ως 1 × 10-9 m, στη μηχανική σημείωση ως 1 E-9 m, και είναι απλά 1/1000000000 μέτρα.

Όνομα μονάδαςΣύμβολοΟρισμόςΣχέση με μονάδες SIΣύστημα μονάδας
νανομέτρουnm

= 3.2808×10−9 ft
= 3.9370×10−8 in

≡ 1×10-9 m ≡ 0.000000001 m

Metric system SI

πίνακα μετατροπής

νανομέτρουμέτραsνανομέτρουμέτραs
1≡ 1.0E-96≡ 6.0E-9
2≡ 2.0E-97≡ 7.0E-9
3≡ 3.0E-98≡ 8.0E-9
4≡ 4.0E-99≡ 9.0E-9
5≡ 5.0E-910≡ 1.0E-8
μετρητές είναι η βασική μονάδα μήκους στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων (SI). Το σύμβολο μονάδας SI είναι m. Ο μετρητής ορίζεται ως το μήκος της διαδρομής που διανύεται από το φως σε κενό σε 1/299 792 458 δευτερόλεπτα.
Όνομα μονάδαςΣύμβολοΟρισμόςΣχέση με μονάδες SIΣύστημα μονάδας
μέτραm

≡ Απόσταση φως ταξιδεύει σε 1/299792458 του δευτερολέπτου σε κενό.

≈ 1/10000000 της απόστασης από το ισημερινό σε πόλο.

≡ 1 m

Metric system SI

πίνακα μετατροπής

μέτραsνανομέτρουμέτραsνανομέτρου
1≡ 10000000006≡ 6000000000
2≡ 20000000007≡ 7000000000
3≡ 30000000008≡ 8000000000
4≡ 40000000009≡ 9000000000
5≡ 500000000010≡ 10000000000

πίνακα μετατροπής

νανομέτρουμέτραs
1≡ 1.0 × 10-9
1 000 000 000≡ 1

Legend

SymbolDefinition
exactly equal
approximately equal to
=equal to
digitsindicates that digits repeat infinitely (e.g. 8.294 369 corresponds to 8.294 369 369 369 369 …)